admin

ออยคูลเลอร์ (Oil Cooler) คืออะไร มารู้จักกัน

ตัว Oil Cooler เป็นตัวระบายความร้อนในระบบไฮโดรลิคเป็นตัวที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในระบบ ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนออกจากเครื่องจักร ขนาดของตัว Oil Cooler มีหลายขนาด โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อน ที่เราต้องการจะนำออก ง่ายๆ คือขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มไฮโดรลิคเป็นหลัก ... Read More

Dross EP.5 ว่ากันต่อเรื่องผลเสียของดรอส ต่อตัวเตาหลอม

ดรอสก็มาจากการกวน การแกว่ง เกิดจากฟิล์มออกไซดืที่ผิมน้ำอลูมิเนียมจมลงไปในน้ำ เกิดจากดรอสที่เกิดขึ้นมาก่อน ยิ่งมีดรอสเกิดในเตามากขึ้น ดรอสก็จะเกิดง่ายขึ้น ... Read More

Dross EP.4 ผลเสียของดรอส ผลเสียต่อชิ้นงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

ดรอสกลายเป็นเศษสกปรก ปนในเนื้อชิ้นงาน อาจทำให้ผิวงานไม่สวย ถ้าไปโผล่ในบางตำแหน่งที่ลูกค้าอาจมองเห็น หรือทำให้ใบมีดสำหรับกลึง ... Read More

Dross EP.3 ผลเสียของดรอส (DROSS) ต่อชิ้นงาน และความน่าเชื่อถือของบริษัท

ก่อนที่จะมาว่ากันเรื่องผลเสียของดรอสต่อตัวเตา ขอพูดถึงผลเสียต่อชิ้นงานก่อนครับ เนื่องจากเป็นผลเสียที่กระทบ เร็ว ถึงขั้นรุนแรง ทำไมถึงกล่าวเช่นนั้น ... Read More