Articles

การรับมือกับนโยบาย Policy ZERO Defect! จากลูกค้า ต้องทำอย่างไรดี

การรับมือกับนโยบาย Policy ZERO Defect! จากลูกค้า ต้องทำอย่างไรดี   ขอบคุณสำหรับคำถามดีๆจากเพื่อนสมาชิกครับว่า หากลูกค้าสำหรับโรงหล่อโลหะ โรงฉีดอลูมิเนียมให้ทำนโยบายpolicy zero defect จะต้องทำอย่างไรดีก่อนอื่น ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยที่ลูกค้า คาดหวังบริษัทของเราครับ และเป็นการคาดหวังในเรื่องคุณภาพ ที่ระดับสูงจากเรา นั่นย่อมหมายความว่า บริษัทของเราได้พัฒนามาไกลระดับหนึ่งแล้ว ใช่ไหมครับก็เหมือนกับการเดินขึ้นเขาสูงครับ ในบางครั้งเราเดินมาเรื่อยๆ ทีแรงก็เดิน ... Read More

9 แนวทางการรับมือเคลมจากลูกค้าโรงฉีดไดแคสติ้ง

9 แนวทางการรับมือเคลมจากลูกค้าโรงฉีดไดแคสติ้ง สำหรับโรงหลอมอลูมิเนียมปัญหาคุณภาพในชิ้นงานไดแคสติ้ง อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยมาก ทั้งจากเครื่องฉีด จากการตั้งคอนดิชั่นงานฉีด จากสภาพเตาหลอม จากความชื้นในอากาศ อื่นๆ หรือ แม้แต่มาจากอินกอท ดังนั้นปกติแล้ว เมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพ ทำให้ลูกค้าที่เป็นโรงฉีดอลูมิเนียม จะต้องมีการพิจารณาทั้งในส่วนโรงงานของตัวเอง และพิจารณาผู้ผลิตทางอินกอทควบคู่ไปด้วย เป็นปกติ ดังนั้น การสอบถามปัญหา ที่แท้จริงจากลูกค้า จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องกระทำ ผมขอสรุปแนวทางให้ดังนี้ครับ ... Read More

ออยคูลเลอร์ (Oil Cooler) คืออะไร มารู้จักกัน

ตัว Oil Cooler เป็นตัวระบายความร้อนในระบบไฮโดรลิคเป็นตัวที่มีส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในระบบ ทำหน้าที่ในการระบายความร้อนออกจากเครื่องจักร ขนาดของตัว Oil Cooler มีหลายขนาด โดยจะขึ้นอยู่กับปริมาณความร้อน ที่เราต้องการจะนำออก ง่ายๆ คือขึ้นอยู่กับขนาดของปั๊มไฮโดรลิคเป็นหลัก ... Read More