9 ข้อ ควรรู้ ในคูลลิ่งซิมูเลชั่น เพื่อลดปัญหาของแม่พิมพ์

Cooling Simulation

9 ข้อ ควรรู้ ในคูลลิ่งซิมูเลชั่น เพื่อลดปัญหาของแม่พิมพ์

9 Things should know in cooling simulation to decrease mold problem

           หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต ลองผิดลองถูกอย่างไร้ทิศทางก็เปรียบเสมือนทั้งหลงทาง เสียเวลา สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สำหรับการฉีดงานไม่ว่าจะเป็นฉีดอลูมิเนียม หรือฉีดพลาสติก แน่นอนว่าการรักษาความร้อนของแม่พิมพ์(Surface Temperature) ให้สม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งการรักษาความร้อนของแม่พิมพ์นี้จะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวข้องมากมาย หากพิจารณาเฉพาะตัวแม่พิมพ์ สิ่งที่ต้องคำนึงและต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอคือท่อหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์


          ท่อหล่อเย็นภายในแม่พิมพ์ ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดมีทั้งท่อเมน(main channel) เส้นเลือดใหญ่หรือท่อย่อย(submain channel) เส้นเลือดฝอย หากเกิดไหลไม่ดี ไม่สะดวก เกิดการอั้น หรือเกิดการอุดตันภายใน ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการรักษาอุณหภูมิของแม่พิมพ์ตรงๆนั้นเอง ยิ่งอั้นยิ่งต้น การแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ดี แม่พิมพ์เกิดความร้อนสะสมสูง ฉีดงานออกมาก็จะพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น งานไหม้ งานติดแบบ หรืองานไหลไม่เต็ม ฉีดงานแหว่ง เสียรูปเป็นต้น หนึ่งในแนวทางการลดปัญหา คือการจำลองระบบหล่อเย็นในแม่พิมพ์ จะทำให้ทราบปัญหาเกี่ยวกับอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นกับแม่พิมพ์ ก็จะเป็นการช่วยลดปัญหางานเสีย เพิ่มคุณภาพงานฉีด ประหยัดเวลาในการทำงาน และเป็นการลดต้นทุนได้อย่างมหาศาล เรียกว่ากันก่อนแก้ ไม่ใช่แย่แล้วค่อยทำ มีหลักๆด้วยกัน 9 ข้อ


1.     เลือกวิธีสำหรับกำหนดการจำลองการหล่อเย็น

2.     เป้าหมาย ในการบรรลุอุณหภูมิหน้าพิมพ์

3.     ช่วงที่เหมาะสมต่อการจำลองการหล่อเย็น

4.     การพิจารณาผลของการบิดงอ

5.     ลำดับการทำก่อนหลังของการจำลอง

6.     ความสำคัญของขนาด mesh ต่อการจำลอง

7.     ทิศทางการเย็นตัวของชิ้นงาน

8.     การเลือกใช้การจำลองแบบพิจารณาทิศทางการเย็นตัวของชิ้นงาน

9.     การกำหนดค่าคงที่ต่างๆ เช่นคุณสมบัติเกี่ยวกับแม่พิมพ์ เกรดเหล็ก อื่นๆ

 

แนวทางดังกล่าว สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามแต่โปรแกรมการออกแบบของแต่ละค่าย สำคัญที่ก่อนผลิตแม่พิมพ์ ควรจำลองคูลลิ่งซิมูเรชั่น และควรซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ตามระยะเวลา หารเกิดการอุดตันควรถอดออกมาล้างท่อภายในอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นการดูแลแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


#KinzokuPrecision,#AluminiumDiecasting ,#ปรับปรุงคุณภาพงานไดแคสติ้ง,#ลดต้นทุนการผลิตงานไดแคสติ้ง,#ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโรงฉีดอลูมิเนียม,#คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก,#คนไทยรักกันช่วยเหลือกัน,#Diecasting,#AluminiumCasting,#アルミダイカスト, #คนหล่อขอเล่า

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published.