DROSS คืออะไร มาได้จากไหน แล้วจะจัดการกับดรอสอย่างไร Dross ภาคแรก


DROSS คืออะไร มาได้จากไหน แล้วจะจัดการกับดรอสอย่างไร

dross

ว่ากันง่ายๆ ดรอสก็คือสิ่งสกปรก ที่แยกตัวออกมาจากอลูมิเนียม มีสาเหตุหลากหลายสาเหตุครับ เช่น การกวนผิวน้ำให้สิ่งสกปรกตกลงไป หรือทำให้ฟิล์มออกไซด์ (Oxide Film) จมลงไป การเติมวัตถุดิบใหม่ๆ ลงไป

การกวนน้ำอลูมิเนียม หรือแม้แต่สิ่งสกปรกที่ปนอยู่ในอลูมิเนียมแท่ง อินกอทที่มีอยู่แล้วและที่สำคัญ เมื่อเกิดดรอสขึ้นมาแล้ว ก็จะทำให้เกิดดรอสเพิ่มขึ้นได้ง่ายขึ้นอีก ดังนั้นเราควรทำความสะอาดผิวน้ำอลูมิเนียมให้สะอาดอยู่เสมอๆ เพื่อลดการสะสมของดรอส ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านคุณภาพในการฉีดอลูมิเนียมอีกด้วยครับ

Articles

Dross

Comments are disabled.